TalentenParade Goud

Meer dan 30 lessen over het ontdekken van je talent. Voor kinderen van de onderbouw, de middenbouw en bovenbouw van het basisonderwijs. Drie delen dus!

In deze unieke lessen ontdekken kinderen hun talent aan de hand van, het door de YellowFlowAcademy ontwikkelde model: Jij bent aan ZEDD. Hierbij staat ZEDD voor Zintuigen, Emoties, Denken en Doen. Want wist je dat je op al deze vlakken talent kan hebben? Dus: je Talent ontdekken op al deze verschillende gebieden! Het gaat niet om het uitblinken in iets, maar juist om het ontdekken van: wat vind ik leuk om te doen, waar krijg ik energie van en wat past bij me? Wat is mijn unieke combinatie van talent? En hoe kan ik deze combinatie inzetten, nu en in de toekomst? Er is een lessenserie voor de onder, midden, -en bovenbouw.

In deze lessenserie word je als leerkracht of pedagogisch medewerker aan de hand meegenomen op het gebied van talentontwikkeling: het hele jaar door leuke inspirerende lessen. De lessen zijn opgedeeld in thema’s: Filosofie | Techniek | Natuur | Beweeg |  Creatief | Beroepen. Je kunt de lessen ook volgens je eigen planning inzetten.

Voor de kinderen van de onderbouw* ligt de nadruk op het ontdekken van het begrip talent. Aan de hand van de verhalen van de vriendjes Wis&Vis worden ze meegenomen in vragen als: Wat is dat: talent hebben? En welke talenten zijn er allemaal? Welk talent heb ik? In de middenbouw wordt op een praktische manier onderzocht welke talenten de kinderen hebben: via Denken, Doen, het inzetten van Zintuigen en Emoties. Aan het eind van elk thema wordt gereflecteerd op het talent. In de bovenbouw wordt daarbij ook de blik op de toekomst gericht. De kinderen denken na over hoe ze hun talent kunnen inzetten op de middelbare school en in de toekomst.

Voorbeeld onderbouw
Voorbeeld middenbouw
Voorbeeld bovenbouw

De lessenserie bevat uitgebreide achtergrondinformatie over talentontwikkeling bij kinderen. Aan de hand van theorieën uit de filosofie, pedagogiek, psychologie en neuropsychologie wordt talentontwikkeling toegelicht.

Daarbij zijn de lessen praktisch gericht: de nadruk ligt op doen en ontdekken, waarbij aan het eind van elk thema wordt gereflecteerd. Het jaar sluit af met een spetterende TalentenParade voor de hele school of BSO. Tijdens de TalentenParade laten de kinderen hun talent zien en kunnen ze anderen inspireren met hun talent.

Wie: kids van 4-12 jaar | Wat: download in pdf | Investering: 24,95 per bouw

*Bij de lessenserie voor de onderbouw horen twee prentenboeken. Deze kun je hier direct bestellen bij de uitgever.

Bestel hieronder meteen de TalentenParade voor jouw groep:

Onderbouw
Middenbouw
Bovenbouw

Reactie van een ouder: “Was dit er maar eerder geweest in het onderwijs. Zo belangrijk voor kinderen om te weten welke combinatie van talent ze nu en later kunnen inzetten. Er is zoveel keus aan opleidingen en beroepen.

Reactie van een leerkracht: “Heel goed dat kinderen zich bewust worden van de dingen waar ze energie van krijgen en wat ze leuk vinden om te doen.”

talentontwikkeling kinderen utrecht yellowflowacademy